Rødenes Idrettslags årsmøte ble avholdt på Markerhallen tirsdag 17.mars. Leder Tommy Skofsrud, ønsket velkommen.

Leder ble valgt til ordstyrer, som tok oss gjennom sakslisten. Det var 15 deltakere på møtet. 

Vi fikk styrets årsberetning, samt at representanter for undergruppene leste opp sine.

Årsberetning fra Marker Kunstgress ble også lest opp. De kunne rapportere om flott dugnadsinnsats og flittig bruk av kunstgressanlegget, som også har gitt et gledelig overskudd. Et lite hjertesukk fra de frivillige der, er at de har brukt 45 timer på søppelplukking! Dette er noe brukerne av anlegget bør kunne gjøre selv.

Fotballgruppa forteller om en nedgang i antall aktive spillere. Færre som bruker Krone som hjemmebane.

Trim- og turmarsjgruppen avholdt Flyktningmarsjen for 33. gang i sepetember. Mosjonsgruppen på onsdager blir annonsert på sosiale medier og på websidene til idrettslaget.

Rødenessliteren hadde ikke særlig økning i deltagere, til tross for annonsering i lokal presse. Rødenessliteren ønsker seg flere deltakere.

Skigruppa meldte om lite snø og lite aktivitet. Det har vært kjørt opp løyper i Korsmyra når det har vært mulighet.

Økonomigruppa melder om gode inntekter på bl.a. samarbeid med Gammeldansen, Markerballkomiteen og salg av kakebokser. 

Gjennomgang av regnskap og budsjett ble gjort av kasserer Kari Anne V. Ødegaard.

Leder i Rødenes Idrettslag, Tommy Skofsrud, fortsetter i ett år til, det samme gjøre nestleder Kirsten Hofseth. Sekretær Lena Westlie erstattes av Elin Ødegård. Kasserer Kari Anne V. Ødegaard fortsetter i ett år til. Ida Johansen Foss fortsetter som leder for fotballgruppa. Økonomigruppa får to nye representanter, Marie Halvarsson og Anne Kari Thingelstad.

Sanne Buerødegård  delte ut blomster til avtroppende medlemmer av styret og takket for deres innsats.